Gedragscode Veilig Sportklimaat

Als bestuur & staf van World Skate Center vinden wij het van het allergrootste belang dat er binnen World Skate Center voor iedereen een veilige omgeving is, waar men kan sporten en chillen zonder in aanraking te komen met pestgedrag, discriminatie of seksuele intimidatie. Als trainer of vrijwilliger van World Skate Center ben jij medeverantwoordelijk voor dit veilige sportklimaat. We vragen dan ook onze medewerkers om onderstaande gedragscode goed door te lezen, te ondertekenen en hiernaar te handelen. Mochten zij dit gedrag waarnemen, dan vragen wij hen om dit bespreekbaar te maken. Hiervoor kunnen zij contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon.

Gedragscode Veilig Sporten:

 • Je zorgt voor een veilige sportomgeving. Iedereen doet mee en telt mee, je sluit niemand buiten
 • Je zorgt dat elke sporter ‘gezien’ wordt en zich welkom voelt
 • Je benadert elkaar positief. Je maakt geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen
 • Je signaleert pestgedrag en pakt dit aan
 • Je maakt geen machtsmisbruik van je positie
 • Je maakt geen seksueel getinte opmerkingen
 • Je hebt als volwassene geen (seksuele) relatie met de minderjarige sporter
 • Je dringt niet verder door in het privéleven van de sporter
 • Je hebt buiten de normale sportbeoefening geen contact met de sporter anders dan noodzakelijk voor de sportbeoefening
 • Je bent nooit alleen in één ruimte met de sporter
 • Je zorgt dat je tijdens trainingssituaties zichtbaar bent voor anderen
 • Je bent een voorbeeld voor anderen. Je let op je taalgebruik en je corrigeert taalgebruik
 • Om elkaar te helpen, maak je elkaar attent op gedrag dat je ziet. Dit om ‘Me Too’ situaties te voorkomen
 • Je bespreekt twijfels over onacceptabel gedrag met anderen en/of vertrouwenscontactpersoon

 

Aannamebeleid vrijwilligers World Skate Center

Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van het World Skate Center. Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is voor het World Skate Center van groot belang dat onze bezoekers kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen het World Skate Center een functie te vervullen.

Daarom nemen wij de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • Er vindt een kennismakingsgesprek met een staflid plaats
 • De vrijwilliger dient de gedragscode tot zich te nemen en deze te ondertekenen
 • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijk referenties gecheckt
 • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/worldska/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/worldska/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853